Visie op onderwijs

Mindmingle verzorgt haar onderwijs vanuit een eigenzinnige filosofie. Dit onderbouwde kader gebruiken wij als rode draad bij onze dienstverlening. We geven u graag een overzicht!

visie programmeren onderwijs po

Aspecten van programmeeronderwijs

De kerntaak van Mindmingle is het ondersteunen van scholen en organisaties in het bieden van programmeeronderwijs. Daarvoor verzorgen wij lessen voor leerlingen, docenten en organisaties en leveren wij advisering en ondersteuning aan scholen. Mindmingle kan worden getypeerd als een organisatie die samenhang wil realiseren tussen digitale geletterdheid en zaakvakonderwijs. Dit doen wij door programmeren te integreren binnen het huidige leerstofaanbod. Op die manier veroorzaken wij duurzame innovatie met veel impact.

Onze onderwijsvisie bestaat uit een aantal aspecten, hieronder geven wij een korte toelichting op deze aspecten. Onze visie dragen wij uit met grote trots, Mindmingle is daarom ook beschikbaar voor het geven van inspiratiesessies en lezingen over onze kennis (prijs op aanvraag).

Constructie van kennis

Kennis heeft geen statische vorm, het ontwikkelt en bouwt zichzelf op. Nieuwe thema's en concepten worden ingebed in bestaande mentale modellen en schema's van het individu.
Programmeer onderwijs realiseert dit doordat de leerling direct aan de slag gaat met de kennis en uitgedaagd wordt om zelf tot nieuwe inzichten in relevante situaties komen. Dit noemen wij situated learning. Een voorbeeld hiervan is een programmeeropdracht waarin een leerling het gedrag van mieren nabootst om op die manier meer begrip te krijgen over de achterliggende systemen.

Ontwerpen

Door leerlingen verantwoordelijk te maken over het volledig ontwerptraject worden op dit vlak de nodige vaardigheden opgedaan. Probleemoplossend vermogen en creativiteit komen samen in een iteratieve (in fases) werkvorm waarbij elke stap onderbouwd dient te worden door ontwerpkeuzes. Hiervoor maken wij gebruik van de design thinking methodologie.

Personaliseren

Het uitvoeren van een programmeeropdracht vereist kennis en het gebruik maken van bronnen. Door leerlingen zelf op zoek te laten gaan naar bronnen worden de eindproducten persoonlijke prestaties. Door de opdrachten over meerdere lessen uit te smeren groeien de leerling en opdracht samen naar het einddoel. De leerlingen zijn eigenaar van het leerproces wat de intrinsieke motivatie van de leerlingen vergroot

Reflecteren

Het toepassen en trainen van metacognitieve vaardigheden staat centraal in onze filosofie. Programmeertalen zien wij als de taal van het denken. Debuggen, het oplossen van fouten in de programmeercode, als reflectie op het eigen denken. Mindmingle prikkelt leerlingen om kritisch te zijn over het eigen denken, daarom plaatsen wij veel nadruk op het gebruik van logica, lateraal denken en bewustwording van aannames.

Delen

Door gebruik te maken van presenteren, brainstormsessie's gaan leerlingen een actieve vorm van samenwerking aan. Programmeeropdrachten worden uitgevoerd in tweetallen die samen verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. Feedback en suggesties moeten worden verwerkt in het ontwerpproces en andere leerlingen zijn het eerste aanspreekpunt bij het oplossen van problemen. Hierdoor ontstaat een interactief leerproces met een kruisbestuiving van ideeƫn en kennis.

Relevantie

Een groeiend aantal politici, business leiders en onderwijskundigen delen de mening dat leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden moeten bezitten om succesvol te kunnen zijn in de huidige maatschappij. Scholen zetten in reactie hierop coƶperatieve werkwijzen en sociaal-emotionele methodes in om samenwerking en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Echter, het ontwikkelen van ICT geletterdheid bij kinderen is voor veel scholen nog een pijnpunt. Er is regelmatig te weinig expertise en kennis binnen de school om hier gedegen aandacht aan te kunnen geven. Desondanks is digitale geletterdheid de taal van de toekomst, en hebben kinderen deze bagage nodig om straks te kunnen functioneren in de maatschappij. Daar wil Mindmingle een oplossing voor bieden. Met een vernieuwende en inspirerende methode werkt MindMingle aan 21ste eeuwse vaardigheden als kritisch denken, ICT geletterdheid, creativiteit en probleem oplossend vermogen. Mindmingle gebruikt programmeren om kinderen de juiste denkstappen te leren maken, wat niet alleen technisch toepasbaar is maar ook in de dagelijkse praktijk.

Deze visie toepassen op uw onderwijs?