Leerlingen

Voor leerlingen biedt programmeeronderwijs een nieuwe manier van leren. Programmeren op school daagt leerlingen uit zelf op zoek te gaan naar kennis, technologie te leren begrijpen en kritisch te reflecteren op het eigen denken.

leerlingen programmeren basisonderwijs po

Innoverend Leren

Programmeerlessen kunnen door Mindmingle worden verzorgd bij u op school. Dit doen we onder andere in de vorm van introductielessen, maar ook verzorgen wij lessenreeksen die gedurende meerdere weken plaats kunnen vinden. Tevens kunnen wij uw projectweek of plusklasprogramma verrijken met programmeeronderwijs. Wilt u op duurzame wijze aan de slag met programmeeronderwijs? Kijk dan op onze pagina voor docenten.

Mediawijsheid

Door leerlingen te leren programmeren ontwikkelen ze een nieuwe relatie met technologie en media, namelijk die van producent. In het dagelijks leven is de rol van de leerling vooral die van consument. Doordat leerlingen technologie zelf moeten in zetten bij het maken van programmeeropdrachten verkrijgen ze meer inzicht in technologische systemen en de werking daarvan. Het begrip mediawijsheid speelt hierin een grote rol. Door de toenemende technologische ontwikkelingen is digitale geletterdheid de taal van de toekomst, en hebben kinderen deze bagage nodig om straks te kunnen functioneren in de maatschappij. In onze lessen besteden wij onder andere aandacht aan de leerdoelen zoals die staan beschreven in de leerlijn programmeren.

Werken met kennis

Eén van de voornaamste effecten van de digitalisering is dat kennis toegankelijk is voor iedereen. Programmeeronderwijs stimuleert kinderen deze digitale bronnen aan te spreken en op deze manier kennis op te bouwen. De programmeeropdrachten die leerlingen maken zijn een eigen product, de leerling is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Onze aanpak laat leerlingen kennismaken met '21st century skills’. Deze vaardigheden worden meteen in de praktijk toegepast.

Metacognitief leren

Programmeertalen beschrijven de benodigde stappen om een probleem op te lossen, daarom zien wij programmeertalen graag als talen om mee te denken. Doordat de leerling de oplossing voor een probleem moet beschrijven om het programma te laten werken, ontwikkelen ze een kritisch en reflecterend beeld over het eigen denken. Deze metacognitieve vaardigheden zijn niet alleen van toepassing op het eigen denken, maar door het stimuleren van presentaties, samenwerking en delen worden leerlingen bewust van de denkstappen die een ander maakt. Deze verschillen kunnen duidelijk worden uitgedrukt door middel van programmeerinstructies.

Uw leerlingen klaarmaken voor de toekomst?

R. de jager school woerden - Marleen

"Vorig jaar(2015) herfst heeft Mindmingle de leerlingen van de plusklas lessen gegeven over programmeren. De leerlingen waren enthousiast en ik ook! De leerlingen hebben in een korte periode veel geleerd. Het zelf besturen van een robot was een hoogtepunt, maar ‘scratchen’ werd ook een geliefd onderdeel van de week. En nog steeds zijn de leerlingen geregeld op scratch te vinden om nieuwe projectjes te ontwikkelen. "
- Marleen, Leerkracht bovenschoolse plusklas SPCO, Woerden